Zasady Dofinansowania

Z dofinansowania może skorzystać każda osoba spełniająca warunki przedstawione w załączniku do Programu „Czyste Powietrze”. Aby można było wykorzystać dofinansowanie w 100% kwoty netto należy wykonać 5 kroków które przedstawiamy poniżej.

Krok 1

Kontakt

Kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów zlecenia. Doradzimy jakie najlepsze rozwiązanie jest dla zastanej sytuacji. Następnie sporządzimy kosztorys prac do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

Krok 2

Dofinansowanie

W imieniu zleceniodawcy wystąpimy o dopłatę do właściwego organu Urzędu Wojewódzkiego zajmującego się przyznawaniem dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze.

Krok 3

Wykonanie

Wykonamy wymianę źródła ogrzewania wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji grzewczej, lub położymy nową instalację w razie takiej konieczności. Docieplimy budynek i przygotujemy go do wymaganego przez Program Czyste Powietrze audytu energetycznego.

Krok 4

Audyt

Wykonamy audyt energetyczny a jego wyniki przedstawimy w Urzędzie zajmującym się Programem Czyste Powietrze.

Krok 5

Rozliczenie

Rozliczymy wykonane prace z Urzędem, który w ramach dotacji zapłaci nam do 100% kwoty netto z wystawionej faktury. Ponieważ usługi te są objęte stawką podatku VAT w wysokości 8% o zapłatę tej kwoty zwrócimy się do zamawiającego. Po uregulowaniu należności uruchomimy instalację grzewczą.